Usłyszałam ją hospitując zajęcia czwartej klasy szkoły podstawowej. Napisała ją w kilkanaście minut pewna dziesięciolatka.  Jeżyk spotyka osła i mówi: – Cześć ośle! – Ej! Sam jesteś osłem! – krzyknął...